Cadde Bostan Mah. Bağdat Cad. Noter Sk. Su Apt. No:18/3 Şaşkınbakkal-İstanbul;

YOL TARİFİ ALIN

Kötü Ağız Hijyeni Covid-19 Test Sonuçlarını Etkiliyor!

PAYLAŞ

Tokyo’da bir hastanede yapılan bir araştırma, kötü ağız hijyeninin Covid-19 hastalarında uzun süreli viral bulaşmaya neden olabileceğini buldu. Çalışmada, yetersiz ağız sağlığı rejimine sahip hastaların, klinik iyileşmelerinden çok sonra virüs için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde pozitif sonuçlar verdiği görülmüş, bu araştırmacıların ağız hijyeninin test doğruluğunu etkileyebileceğine inanmalarına yol açmıştır.

Araştırmacılar, Tokyo Metropolitan Nöroloji Hastanesi’ne kabul edilen sekiz Covid-19 hastasının tedavi sürecini değerlendirdi. Hastalar hastalığın akut fazını geçmişti, ancak SARS-COV-2 için kalıcı pozitif PCR testi sonuçları nedeniyle bulaşıcı hastalıklar için özel tıbbi tesise kabul edildi.

Çalışma, hastalar arasında viral bulaşma döneminin klinik iyileşmeden sonra virüsün hala tespit edilebilir olduğu dönem 1 ila 40 gün arasında değiştiğini buldu. Ortalama viral bulaşma süresi 15.1 gün olarak bulundu, ancak hasta 1 ve hasta 2 olmak üzere iki hastada sırasıyla 53.0 ve 44.0 gün devam etti. Hastalar 3-8 için, klinik iyileşmeden sonraki 18 gün içinde iki ardışık negatif PCR testi sonucu doğrulanmıştır.

Araştırmacılar, hasta 1 ve 2’nin neden uzun süre pozitif test etmeye devam ettiğini belirlemeye başladı. Hastanedeki özel odalarda izole olarak hastanede yatarken 3-8 hastaların düzenli diş fırçalamayı da içeren kişisel hijyen rutinlerini sürdürdüklerini belirttiler. Bununla birlikte, zihinsel veya psikiyatrik bozuklukları olan hastalar 1 ve 2, hastanede yatarken dişlerini fırçalamamışlardır. Araştırmacılar tarafından düzenli diş fırçalama ve gargara yapma talimatı verildikten sonra, hasta 1 ve 2’nin PCR testleri dört ila dokuz gün içinde negatif sonuç verdi.

Çalışma, “1.hasta şizofreni hastasıydı ve hastanede yatarak izole hayatı boyunca gönüllü olarak kendini temiz tutamadı” diyor. “Hastaneye yatışının 18. Gününde ilk kez dişlerini fırçaladı ama ondan sonra dişlerini hiç fırçalamadı. Sürekli pozitif PCR testi sonuçlarıyla virüs atma süresi 46 güne ulaştı. Uygun olmayan ağız bakımının PCR testi pozitifliğinin kalıcı olmasına neden olabileceğini düşündük. Hemşire ile iş birliği içinde, hasta 1’i dişlerini fırçalamaya ve gargara yapmaya tekrar tekrar teşvik ettik. Bu talimatın başlamasından iki gün sonra, hastanın semptomların başlamasından sonraki 49. Günde, hastanın PCR testi sonucu ilk kez negatifti.”

Altta yatan dissosiyatif bozukluk ve hafif zeka geriliği hastalıkları olan 2. Hasta, tıbbi tesise kabul edildikten 26 gün sonra negatif bir PCR testi sonucu verdi; bununla birlikte, viral bulaşma süresi, iki ardışık negatif PCR testi sonucunun alınmasından 43 gün önce ulaşmıştır.

“O sırada hasta 2’nin dişlerini nadiren fırçaladığını gördük. O zamandan beri defalarca dişlerini fırçalamasını söyledik. Araştırmacılar, sadece su ile dört günlük yoğun diş fırçalamayla, hasta 2’nin 44. Ve 47. Günlerde arka arkaya iki negatif PCR testi sonucu vardı, bu yüzden taburcu edildi” diye yazdı.

Çalışmada takip edilen hasta sayısının az olmasının araştırmadan istatiksel sonuçlar çıkarmayı zorlaştırdığını kabul ettiler, ancak kötü ağız sağlığı rejimine sahip iki hastanın ortalama viral dökülme sürelerinden önemli ölçüde daha uzun süre göstermesinin önemli olduğunu kaydettiler. “Bu tür uzun süreli viral bulaşma vakalarında, bulaşıcı olmayan viral nükleik asit, temizlenmemiş bir ağız boşluğunda birikebilir ve PCR ile tespit edilmeye devam edebilir. Araştırmacılar, birikmiş enfeksiyöz olmayan viral nükleik asidi uzaklaştırmak için diş fırçalama ve gargara yapmayı öneriyoruz, bu da sürekli olarak negatif PCR testi sonuçlarına yol açıyor ve böylece gereksiz yere uzun süre hastanede kalmayı önlüyor.”

 

 

Daha parlak ve sağlıklı gülüşler için,

online randevu formundan veya telefonla randevunuzu oluşturabilirsiniz.