Cadde Bostan Mah. Bağdat Cad. Noter Sk. Su Apt. No:18/3 Şaşkınbakkal-İstanbul;

YOL TARİFİ ALIN

COVİD-19’un Şiddeti Ağız Sağlığınız ile İlgili Olabilir!

PAYLAŞ

Dünya Sağlık örgütü yaptığı araştırmalarda , kötü ağız hijyeni ile şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonunun neden olduğu COVID-19 hastalığının şiddeti arasında bir bağlantı buldular.

Araştırmacılar bugüne kadar şiddetli COVID-19 hastalık seyri ve sonucu ile ilişkili birkaç risk faktörü belirlediler. Virüs bulaşmış birçok hasta komplikasyon olmaksızın iyileşirken, bazılarının hastaneye yatış, oksijen desteği ve hatta ventilasyona ihtiyacı olabiliyor. Hastalığın kötü sonucu ile ilişkili bazı risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, diyabet obezite ve kalp hastalığı bulunuyor. Araştırma ekibi, COVID-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 52'sinin sağlıklı bireylerde de meydana geldiğini ve bunun arkasındaki nedenin belirsiz olduğunu açıklıyor. COVID-19'un ana komplikasyonlarının "kan pıhtıları, pnömoni, sepsis, septik şok ve ARDS (Akut solunum sıkıntısı sendromu)" olduğunu söylüyorlar. Bu komplikasyonların esas olarak temel hastalığa ek olarak aynı zamanda başka hastalıklarında görülmesi ve aşırı bakteri yükü olanlarda görüldüğünü belirttiler.

Ağız hijyeni ve COVID-19

Yapılan çalışma, kötü ağız sağlığı ve periodontal hastalığı olanlar arasında görülen COVID-19 komplikasyonlarını araştırdı. Ağız mikrobiyomu veya ağzın mikrobiyal florası araştırıldı ve COVID-19 sonucu ile bağlantısı analiz edildi. Uzmanlar, ağızdaki yüksek bakteri yükü ile viral sonrası komplikasyonlar arasındaki bağlantıyı ve ağız sağlığını iyileştirmenin COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyon riskini nasıl azaltabileceğini keşfettiklerini belirttiler.

Uzmanlar, akciğer enfeksiyonu sırasında oral sekresyonların akciğerlere aspire edilme riski olduğunu ve bu da enfeksiyona neden olabileceğini belirtti. Bu tür enfeksiyonlara neden olabilecek ağızda bulunan bakterilerden bazıları arasında "Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia" bulunmaktadır. Ağızdaki zararlı bakterilerin en yaygın nedenlerinden birinin periodontitis veya diş eti enfeksiyonu olduğunu açıkladılar. Bu bakteriler, tükürükte tespit edilebilen ve akciğerlere ulaşarak içlerinde enfeksiyona yol açabilen İnterlökin 1 (IL1) ve Tümör nekroz faktörü (TNF) gibi sitokinlerin oluşumuna yol açıyor. Bu nedenle uzmanlar, "yetersiz ağız hijyeni, akciğerler ve ağız arasında bakteriler arası değişim riskini artırabileceğini, bu da solunum yolu enfeksiyonları ve potansiyel olarak viral sonrası bakteriyel komplikasyonların riskini arttırdığını belirttiler.

Sonuç

Uzmanlar, iyi ağız hijyeninin, özellikle 70 yaşın üzerindeki hastalarda hava yolu enfeksiyonlarını önlemenin bir yolu olarak kabul edildiğini belirtti. Ayrıca, periodontal hastalığı olanlar yüzde 25 artmış kalp hastalığı riski, üç kat şeker hastalığı riski ve yüzde 20 oranında yüksek tansiyona yakalanma riski taşıyor. Bunların hepsi şiddetli COVID-19'un risk faktörleridir.

Çıkarımlar

Bu çalışma ile uzmanlar, COVID-19 hastalarının yüzde 20'sinin, yüksek seviyelerde "inflamatuar belirteçler (IL-2, IL-6, IL-10), bakteri ve nötrofilden lenfosit sayısına" sahip şiddetli hastalığa ilerlediği sonucuna varmıştır. Uzmanlar, oral mikrobiyal ortam ve COVID-19'un bağlantılı olabileceğini belirttiler. Şiddetli COVID-19, diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve obezite için dört temel risk faktörünün de kötü ağız hijyeni ile ilişkili olduğunu söylediler. SARS-CoV-2 enfeksiyonu sırasında ağızdaki bakteri yükünü ve potansiyel bakteriyel süperinfeksiyon riskini azaltmak için ağız hijyeninin iyileştirilmemişse de muhafaza edilmesini tavsiye ediyorlar. Bu önlemlerin özellikle diyabet, kalp hastalığı hipertansiyonu olanlar için önemli olduğu söyleniyor.

Daha parlak ve sağlıklı gülüşler için,

online randevu formundan veya telefonla randevunuzu oluşturabilirsiniz.