Gizlilik Politikası

ZD SAĞLIK HİZMETLERİ ESTETİK EĞİTİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket veya DENT SUADİYE olarak anılacaktır.) Gizlilik Politikası 18 Mayıs 2021 tarihinde güncellendi.

Gizliliğiniz Dent Suadiye için önemlidir. Bu yüzden, kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımıza, kullandığımıza, ifşa ettiğimize, aktardığımıza ve kaydettiğimize ilişkin bir Gizlilik Politikası oluşturduk.

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

Kişisel bilgiler tek bir kişinin kimliğini belirlemek veya tek bir kişiyle iletişim kurmak için kullanılabilen verilerdir.

Dent Suadiye ile irtibat kurduğunuz zaman kişisel bilgilerinizi vermeniz istenebilir. Dent Suadiye işbu kişisel bilgileri işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanabilir. Ayrıca ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve tanıtımlarımızı sağlamak ve geliştirmek üzere işbu bilgiler, diğer bilgiler ile birleştirilebilir. Sizden istediğimiz kişisel bilgileri vermek zorunda değilsiniz, ancak vermemeyi tercih ettiğiniz takdirde, birçok durumda ürün veya hizmetlerimizi sunamayabiliriz ya da yöneltebileceğiniz soruları yanıtlayamayabiliriz.

Web sitemize girdiğiniz veya başka bir şekilde web sitemize verdiğiniz bilgiler saklanmaktadır. Örneğin, tedavi hizmetlerimiz veya ürünlerimiz ile ilgili bilgilenmek, tedavi hizmetleri ile ilgili randevu almak ve fiyat bilgisi almak için bize kaydolduğunuzda, bize e-posta gönderdiğinizde veya bizi aradığınızda, bir kulübe veya hediye kayıtları gibi bir servise yazıldığınızda verdiğiniz bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgiler tarafınızca herhangi bir surette verilen ve/veya otomatik ve otomatik olmayan yollarla edinilen mevcut ve/veya yeni bilgileriniz olmak üzere aşağıdakileri (bunlar ile sınırlı olmamak üzere) içerebilir:

İsim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, ağız ve diş röntgeni, fotoğraf, video görüntüleri

Bu bilgiler ayrıca, örneğin tedavi ettirmek istediğiniz kişinin adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ağız ve diş röntgeni, fotoğraf, video görüntüleri gibi diğer insanlar hakkında verdiğiniz bilgileri de içerebilmektedir.

Sizden e-posta yoluyla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgileri asla talep edilmemektedir. “Phishing” adı verilen bu uygulama, kişisel bilgilerinizi çalmaya yönelik bir düzmecedir. Bizden gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılmasına İlişkin Rıza Beyanınız

Yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinizin, elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgilerinizin ve kişisel olmayan bilgilerinizin, Dent Suadiye tarafından ürün ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmasına, veri kayıt sisteminde muhafaza edilmesine, sayılan amaçlarla Dent Suadiye’nin çalışma paydaşları ile ilgili yasal mevzuatın öngördüğü azami süreleri aşmamak üzere yurtiçinde ve yurtdışında paylaşılmasına, kayda alınmasına, kullanılmasına, basılı/manyetik arşivlerde saklanmasına, sınıflandırılmasına, birleştirilmesine, transfer edilmesine ve sair yasal mevzuat kapsamında işlenmesine izin vermektesiniz. Dent Suadiye’nin çalışma paydaşları diye bahsedilen kurumlar, Dent Suadiye’nin Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Dent Suadiye’nin bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri, Dent Suadiye’nin her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bunların bağlı şirketleri, GSM Operatörleri/Sosyal Paylaşım Siteleri ile Dent Suadiye’nin hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü gerçek veya tüzel kişilerdir.

Dent Suadiye, verilerinizi, kişisel bilgilerinizi sadece belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını, iznine (onayına, rızasına) ve kanunlara aykırı kullanmayacağını taahhüt eder.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı ve Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Topladığımız kişisel bilgiler Dent Suadiye’nin en son hizmet ve ürün duyuruları ve gelecekteki etkinlikleri hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ayrıca, hizmetlerimizi, ürünlerimizi, içeriğimizi ve tanıtımlarımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Duyuru listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.

Kişisel bilgiler ayrıca, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı tasarlamak, sunmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır.

Zaman zaman kişisel bilgiler, aldığınız hizmetler ve ürünler hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilmektedir.

Kişisel bilgileriniz, Dent Suadiye ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilecektir.

Bir üyelik veya bir promosyona katıldığınızda, bilgileriniz bu programların yönetiminde kullanılabilecektir.

Dent Suadiye veri tabanında kayıtlı bilgileriniz hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgilerinizi düzeltmek/güncellemek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterseniz bu talebinizi şu kanallar vasıtasıyla yapabilirsiniz: 0 (544) 215 33 68 / www.dentsuadiye.com / info@dentsuadiye.com

Aksini belirtmedikçe, üyeliğiniz sonlandığında da bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, mevcut verilerinizin muhafaza edilmesini, paylaşılmasını, işlenmesini kabul etmektesiniz.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, yurt içinde ve yurt dışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse ya da 3. kişilere aktarılmışsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan diğer haklarınızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Dent Suadiye yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlarda dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılmasına İlişkin Rıza Beyanı”nda değişiklik yapabilecek olup, yapılan değişiklikleri www.dentsuadiye.com adresinden takip edebileceksiniz.

Kişisel Olmayan Bilgilerin Toplaması ve Kullanılması

Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileriniz de toplanabilmektedir. Kişisel olmayan bilgileriniz herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. Topladığımız kişisel olmayan bilgilere ve bunları nasıl kullandığımıza dair örnekler aşağıda verilmiştir:

  • Meslek, lisan, alan kodu, web sitemizin (www.dentsuadiye.com) kullanıldığı lokasyon ve saat gibi bilgileri, müşteri davranışını daha iyi anlayabilmek, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla toplanabilmektedir.
  • Web sitemizden ve diğer ürün ve hizmetlerimizden müşteri faaliyetlerine ilişkin bilgiler toplanabilmektedir. Bu bilgiler bir araya getirilerek, müşterilerimize daha faydalı bilgiler sağlamak ve web sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin en çok ilgi çeken kısımlarını anlamak için kullanılmaktadır. Birleştirilen veriler, işbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilir.
  • Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirdiğimizde, birleştirilmiş bilgiler, birleşik kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilmektedir.

Cookie’ler ve Diğer Teknolojiler

Dent Suadiye web siteleri, internet deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu metinde belirlenen amaçlarla çalışma paydaşları ile paylaşılabilecektir. www.dentsuadiye.com adresinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Dent Suadiye web sitesi, online servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları “cookie”ler , “pixel tag”leri ve “web beacon”ları gibi diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler, kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olup, insanların web sitemizin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte, reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. Cookie’ler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir.

Dent Suadiye ve çalışma paydaşları, mobil reklamcılık hizmetlerinde cookie ve diğer teknolojileri, verilen reklamı kaç kez gördüğünüzü kontrol etmek, ilginizi çeken reklamları yayınlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanmaktadırlar.

Cookie’ler ve diğer teknolojiler, web sitemizi, online hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı kullandığınız zaman kişisel bilgilerinizi anımsamak için de kullanılmaktadır. Bu durumlarda amacımız, Dent Suadiye’deki deneyiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmektir.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.

Bu bilgiler, trendleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışını öğrenmek ve bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanılmaktadır. Dent Suadiye, bu bilgileri, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilecektir.

Bazı e-posta mesajlarımızda, Dent Suadiye web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır. Müşteriler bu URL’lerden birine tıkladıklarında, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçerler. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve müşteri iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarında gelen metin veya grafik linklerine tıklamamalısınız.

Pixel tag’leri, kullanıcıların okuyabilecekleri bir formatta e-posta göndermemize olanak vermekte ve e-postanın açılıp açılmadığını bize göstermektedir. Bu bilgiler, müşterilerimize gönderilen mesajları azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilmektedir.

Üçüncü Taraflarla Paylaşım

Dent Suadiye, belli kişisel veya kişisel olmayan bilgileri, ürün ve hizmet sağlamak veya Dent Suadiye’nin müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışma paydaşlarına verebilmektedir. Dent Suadiye’nin çalışma paydaşları diye bahsedilen kurumlar, Dent Suadiye’nin Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Dent Suadiye’nin bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri, Dent Suadiye’nin her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bunların bağlı şirketleri, GSM Operatörleri/Sosyal Paylaşım Siteleri ile Dent Suadiye’nin hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü gerçek veya tüzel kişilerdir. Kişisel bilgiler sadece ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla ve Gizlilik Politikamızın kurallarına uygun olarak Dent Suadiye tarafından yurtiçi ve yurtdışında paylaşılabilecektir. Dent Suadiye’ye kişisel verilerinizi sağlamakla anılan paydaşlarla belirtilen amaçlarla paylaşımına da izin verdiğiniz kabul edilir.

Dent Suadiye, Dent Suadiye’ye hizmet veren tedarikçi veya ifa yardımcılarından alınan hizmetin/ürünün kapsamına göre kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekirse, bu hizmet sağlayıcılarla kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gizlilik anlaşması dahilinde uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılıp, kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktadır.

Servis Sağlayıcılar

Dent Suadiye, kişisel bilgileri, ürün veya hizmetlerin size teslimatını yapan, ürünleri size ulaştırma, müşteri verilerini yönetme ve geliştirme, müşteri hizmeti sağlama, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizi değerlendirme ve müşteri araştırması ya da memnuniyet anketlerini yürütme gibi hizmetler sağlayan şirketler ile paylaşır. Söz konusu şirketler, bilgilerinizi korumak ile yükümlüdür ve Dent Suadiye’nin faaliyet gösterdiği yerlerde bulunabilirler.

Diğerleri

Yaşadığınız ülke içindeki veya dışında kanun, hukuki süreç, davalar ve/veya halktan veya kamu yetkililerinden gelen talep ile Dent Suadiye’nin kişisel bilgilerinizi açıklaması gerekebilir. Ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşımın gerekli veya uygun olduğuna karar verildiğinde bilgileriniz açıklanabilecektir.

Dent Suadiye’nin devri, bir başka şirket ile birleşmesi ve/veya ünvan değişikliği hallerinde de bu koşullar geçerlidir.

Dent Suadiye’nin Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni www.dentsuadiye.com web adresinde yayınlanmaktadır. Daha detaylı bilgi sahibi olmak için buraya başvurabilirsiniz.

Kişisel Bilgilerin Doğruluğu ve Saklanması

Dent Suadiye, kişisel bilgilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde saklamayı kolaylaştırmaktadır. Kanunen daha uzun bir saklama dönemi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre kadar saklanmaktadır.

Konum Tabanlı Servisler

Dent Suadiye hizmet ve ürünlerine ilişkin konum tabanlı servisler sağlamak amacıyla, Dent Suadiye ve çalışma paydaşları bilgisayarınızın veya cihazınızın gerçek zamanlı coğrafi konumu gibi hassas konum bilgilerini toplayıp, kullanıp ve paylaşabilmektedirler. Bu konum verileri sizi kişisel olarak tanımlamayacak bir şekilde isimsiz olarak toplanıp Dent Suadiye ve çalışma paydaşları tarafından konum tabanlı ürün ve hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Bu politikayı kabul etmediğiniz takdirde Dent Suadiye tarafından sunulan konum tabanlı servisleri kullanamayacaksınız.

Üçüncü Şahıs Siteleri ve Servisleri

Dent Suadiye web siteleri, ürünleri, hzimetleri ve uygulamalarında, üçüncü şahıs web siteleri, ürünleri ve hizmetlerine ait linkler bulunabilir. Ürünlerimiz ve servislerimizle beraber üçüncü şahısların ürünleri veya servisleri kullanılabilmekte veya sunulabilmektedir. Konum verileri veya iletişim bilgileri gibi şeyleri içeren, üçüncü şahıslar tarafından toplanan bilgiler, üçüncü şahısların gizlilik politikalarına tabidirler. Üçüncü şahısların gizlilik uygulamalarını kendilerinden öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Gizlilik Soruları

Dent Suadiye’nin Gizlilik Politikası hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa, bizimle irtibat kurunuz. Dent Suadiye bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebilir. Bu politikayı önemli bir biçimde değiştirdiğimizde, web sitemizde güncellenmiş Gizlilik Politikası ile beraber bir uyarı yayınlanacaktır.

Dent Suadiye Son Güncelleme: 18.05.2021