Diş Protezleri

Protez diş tedavisi, eksik dişlerin görünümünü ve işlevini eski haline getirmek için sabit ve çıkarılabilir diş restorasyonlarının kullanımını içeren diş hekimliği alanıdır. Protetik diş tedavileri fonksiyonel veya kozmetik nedenlerle yapılırlar. Dişlerin, diş etlerinin ve yüzün diğer bölgelerinin doğal görünümünü ve işlevini eski haline getirmek için tasarlanmıştır. Bunun yanında eklem problemleriyle de ilgilenen bir bölümdür. Diş eksiklikleri ile meydana gelen estetik kayıplar, yeme problemleri ve konuşma zorluklarına, yapılan gerek sabit gerek hareketli protezlerle çözüm sunulur.

Diş çekimini takiben çene kemiğinde erime başlar. Bu erime ilk etapta çok önemli bir problem oluşturmasa da ilerleyen yaşlarda sorunlara neden olur. Hareketli protez kullanan kişilerde kemik yetersizliği protez tutuculuğu sorununa neden olur.

Dişler boşluk olan bölgelere hareket etme eğilimindedir. Karşılığındaki çenede diş olmazsa, dişler boşluğa doğru uzamaya başlar. Uzayan dişler, normal konumlarından uzaklaştıkları için kemik kaybına uğrar ve diş eti problemleri baş gösterir. Bu da dişlerin restorasyonunu zorlaştırır.

Dişsiz boşluğun komşuluğundaki dişler, boş olan bölgeye devrilir. Bundan dolayı dişlerin arasındaki mesafe azalır. Dişlerin paralelliği bozulur, kök çevresinde kemik kaybı oluşur, diş eti rahatsızlıkları gelişir. Sonuç olarak bu rahatsızlıklar daha kolay tedavi edilebilecekken hem süreç uzar hem de tedavi şekli zorlaşır.

Dişlerdeki devrilmeler, dişler arasında boşluklar oluşmasına sebep olur. Bu boşluklar kolaylıkla temizlenemez, gıda birikmesine sebep olur ve dişler çürümeye başlar.

Çene ekleminin sağlığı, sağlıklı dişler ve iki tarafın da kullanıldığı dengeli bir çiğneme ile devam ettirilebilir. Diş eksiklikleri, tek taraflı çiğneme gibi etkenler, çene ekleminin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Eğer çiğneme kasları dengeli çalışmaz ise, eklemlerde ağrılar oluşur, eklemlerden ses gelmeye başlar ve bu yaşam kalitesini düşürür.

Beslenme problemi (Besinler parçalanamaz, bütün halde yutulur. Sindirim sorunları baş gösterir.)

Konuşma problemi (Sesler dişlere çarpmadan çıktığı için harfler düzgün şekilde telaffuz edilemez.)

Psikolojik problemler (Utangaçlık, özgüven kaybı, gülümseyememe, mutsuzluk, sosyal fobi)

Eklem problemleri (Eklemde ağrı, eklemden ses gelmesi)

Ağız sağlığının bozulması (Dişlerin konumunun değişmesine bağlı çürüme ve diş eti rahatsızlıkları)

Konuşma kendimizi ifade etmemizi sağlayan en önemli özelliklerden biridir. Konuşmanın en önemli unsurlarından biri dişlerdir. Ağızdan çıkan seslerin dişlere çarpması sonucu harfleri telaffuz edebiliriz. Özellikle bazı harflerde dişlerin konumu önemli bir yer tutar.

“F” ve “V” sesleri alt dudak ve üst kesicilerin temasıyla oluşur.

“D” ve “T” sesleri dilin uç kısmının üst kesicilerin damağa bakan yüzlerine temasıyla oluşur.

“S” sesi üst ve alt kesici dişlerin birbirine çok yaklaşmasıyla oluşur. Diş konumlarındaki bozukluk ve yanlış yapılan protezlerde “S” sesi “Ş” ve “J” sesine dönüşebilir.

Protezlerin varlığı ağız hijyenimize daha az dikkat etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Aksine daha çok özen göstermemiz gerekir.

Hareketli protezlerin bakımında dikkat etmemiz gerekenler:

Hareketli protezler yemek sonrasında mutlaka çıkartılmalı ve temizlenmelidir. Ağız su ile çalkalanmalı ve protez su ile yıkanmalıdır.

Gün sonunda protez bir fırça yardımıyla temizlenmelidir.
Temizlik için su içinde çözünen tabletler günlük olarak kullanılmalıdır.

Protezlerin temizliğinde çamaşır suyu gibi ajanlar kullanılmamalıdır. Bu tip kimyasallar protezin yüzeyini pürüzlendirerek daha fazla leke tutulumuna sebep olur. Ayrıca protezin kimyasal yapısını bozarak daha kırılgan hale gelmesine neden olur.

Protezlerin düzgün şekilde temizlenmemesi durumunda neler olur?

Ağız kokusu

Estetik problemler

Protez altındaki dokuların tahrişi ve mantar oluşumu

Yumuşak dokularda yaralar ve enfeksiyonlar

Tahrişe bağlı protez uyumunda bozulmalar

Zirkonyum restorasyonları oldukça estetiktir ve diş çevresindeki dokularla biyolojik olarak uyum içerisindedir. Estetik olmaları ve sağlamlıkları sayesinde sıklıkla tercih edilen bir kron materyalidir.

Dişlerde yaptığımız restorasyonların amacı, hastaların kaybettiği fonksiyon, estetik ve konuşma bozukluklarını tedavi etmektir. Yapılan protezler sadece sağlıkla ilgili problemlere çözüm sunmaz, aynı zamanda estetik ihtiyaçları da karşılar. Eksik ya da harap olmuş dişlerden kaynaklı sosyal hayatında problem yaşayan kişilere, gerekli tedavileri yapılarak, kendilerine güvenleri kazandırılır. Bu sayede psikolojileri düzelen kişiler sosyal hayatta kendilerini daha iyi ifade ederler.

Zaman, vücudumuzdaki bütün sistemleri etkilediği gibi, dişlerimizde de etkilerini gösterir. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak dişlerde renk değişimleri, kırık, çatlak, form değişiklikleri, diş gıcırdatmaya bağlı aşınmalar ve diş eti problemleri ortaya çıkar. Hijyenin yeterince sağlanamaması, asitli ve şekerli gıdalar tüketmeye bağlı çürük oluşumu veya kaza gibi durumlarda dişlerde madde kaybı meydana gelebilir. Bu kayıp dokuları yerine koymak için yaptığımız restorasyonlara kron diyoruz.

Kron Restorasyonları Hangi Durumlarda Yapılır?

Çürük, kırık veya herhangi bir nedenle aşırı madde kaybına uğramış dişlerde

Renkle ilgili problemlerde

Form bozukluklarında

Dişler arasındaki aralıkların kapatılmasında

Boyutu büyük dolguların varlığında

Kanal tedavisi yapılmış ve dayanıklılığı azalan dişlere koruyucu tedavi olarak

Diş eti operasyonları sonrasında oluşan aralıkların kapatılmasında

Köprü Restorasyonları Hangi Durumlarda Yapılır?

Diş kayıplarının yaşandığı durumlarda, komşu dişlerden destek alınarak yapılır. Kayıp bölgenin her iki yanındaki dişlerde preparasyon işlemi yapılarak köprü adını verdiğimiz restorasyonla boş bölge kapatılır.

Kron ve Köprü Restorasyonları Nasıl Yapılır?

Öncelikle tedavide destek olarak kullanacağımız dişlerde belirli miktarda preparasyon yapılır. Preparasyon miktarını kullanılacak restorasyon materyali belirler. Eğer kullanacağımız materyal metal desteksizse, dişler daha az prepare edilebilir.

İşlem sonrasında hastaların konforunu sağlamak amacıyla geçici dişler yapılır. Böylece restorasyonlar tamamlanana kadar hastaların çiğneme, konuşma ve estetik ihtiyaçları karşılanmış olur.

Tedavi sürecinde hastanın istekleri göz önünde bulundurularak uygun diş rengi seçilir. Alınan ölçüler üzerinde restorasyonlar hazırlanır. Ardından provalar yapılır. Hekimin ve hastanın estetik ve fonksiyon açısından değerlendirmeleri sonucunda, seramik restorasyonlar özel materyaller ile dişe yapıştırılır.

Full seramik dişler, metal alt yapısının bulunmaması, içeriğinin tamamen seramikten oluşması sebebiyle, minenin ışık geçirgenliğini taklit eder ve zirkon kronlara göre daha şeffaftır. Işık geçirgenliğinin fazla olmasından dolayı çok doğaldır. Gerçek bir dişten ayırt edilmesi çok zordur.

Hangi bölgelerde uygulanır?

Özellikle aşırı çiğneme kuvvetine maruz kalmayan ön bölgedeki dişler ve küçük azı dişlerinde uygulanan bir restorasyondur.

Hangi durumlarda tercih edilir?

Çürük, kırık veya herhangi bir nedenle aşırı madde kaybına uğramış dişlerde

Renkle ilgili problemlerde

Form bozukluklarında

Dişler arasındaki aralıkların kapatılmasında

Boyutu büyük dolguların varlığında

Diş eti operasyonları sonrasında oluşan aralıkların kapatılmasında

Gülümseme tasarımlarında

Porselen Lamina Nedir?

Porselen laminalar, özellikle ön bölgedeki dişlere uygulanabilen çok ince porselenlerdir.

Çok ince bir yapıya sahip olmasından dolayı bunları “yaprak porselen” olarak da duymak mümkün. Fiziksel olarak güçlendirilmeleri ince olmalarına imkan sağlamıştır. Artık günümüzde daha az doku kaybıyla yapılabilen restoratif işlemler ön plandadır. Diş dokusundan çok az veya hiç kayıp olmadan yapılabilen porselen laminalar bu nedenle çok tercih edilmektedir. Renk geçirgenliklerinin çok iyi olması sayesinde estetik açıdan mükemmel sonuçlara ulaşılır.

Porselen laminalar oldukça sağlıklı ve estetik uygulamalardır. Renk stabiliteleri çok iyidir ve ışık geçirgenlikleri sayesinde doğal dişlerden ayırt edilemeyecek doğallıktadır.

Çok ince bir yapıya sahip olmalarından dolayı çok hassas tekniklerle üretilmektedir. Bu sayede diş ve çevre dokularla uyumları mükemmeldir.

Porselen Laminaların Avantajları Nelerdir?

Çok az miktarda aşındırmayla ya da hiçbir aşındırmaya ihtiyaç duyulmadan yapılabilir.

İnce olmalarına rağmen çok dayanaklıdırlar.

Renk stabiliteleri çok iyidir.

Renk seçenekleri mevcuttur.

Işık geçirgenliği sayesinde diş minesini taklit edebilir ve doğaldır.

Dişlerdeki renklenmeler, kırıklar, çatlaklar, büyük dolgular kolaylıkla tedavi edilir.

Dişler arasındaki aralıklar estetik bir şekilde kapatılır.

Lekelenmeye karşı dirençlidir.

Porselen Laminaların Ömürleri Ne Kadardır?

Porselen laminalarda uygun endikasyon, porselen ve materyallerin kullanımı önemlidir. Ayrıca konuda tecrübeli hekimin uygulama yapması da önem taşır. Hastanın ağız hijyenine dikkat etmesi ve düzenli kontrollere gelmesiyle çok uzun yıllar ilk günkü gibi kullanabilir.

Porselen Laminalar Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

Düzensiz, çapraşık, seviye problemi olan dişlerde

Ayrık dişlerde

Renklenme problemi olan dişlerde

Büyük, renklenmiş, eski dolguları olan dişlerde

Kırık ve aşınmış dişlerde

Diş beyazlatma ile rengi açılamamış dişlerde

Antibiyotik ve aşırı flor kullanımı sonucu renklenmiş dişlerde

Kalıtsal durumlara bağlı mine düzensizlikleri olan dişlerde

Görünüş olarak hastanın dişlerinden memnun olmadığı durumlarda

Porselen Laminalar Kimlere Uygulanabilir?

Tırnak yeme, diş gıcırdatma gibi parafonksiyonel alışkanlıkları olan, aşırı çene bozuklukları ve diş harabiyeti olan kişiler dışında hemen hemen herkese uygulanabilir.

Porselen Laminalar Nasıl Yapılır?

Öncelikle gülümseme tasarımı yapılır. Çekilen fotoğraf, videolar ve alınan ölçüler yardımıyla bir ön çalışma yapılır.

Bütün bu tasarım sürecinde hastanın yaşı, cinsiyeti, yüz şekli, dudak formu gibi etkenler değerlendirilir. Alınan ölçüler üzerinden bir prototip hazırlanır ve bu prototip sayesinde hasta dişine hiçbir müdahale yapılmadan sonucu kendi ağzında görür. Mockup dediğimiz sistem sayesinde, plastik bir materyalle sonucu önceden görmek mümkündür. Hasta sonuç hakkında bilgi sahibi olur. İstekleri göz önünde bulundurularak bir dizayn oluşturulur. Bu sayede dişin son şekline karar verilir.

Ardından diş yüzeyinde gerekli hazırlıklar yapılır. İşlem bitimine kadar hasta geçici dişlerini kullanır. Provalar tamamlanınca diş yapıştırma aşamasına gelinir. Diş dokusuna oldukça güçlü bir şekilde bağlanan yapıştırıcılar ile yapıştırılır. Son düzeltmeler yapılır ve tedavi tamamlanır.

Porselen Laminaların Bakımları Nasıl Yapılır?

Bakımları doğal dişlerin bakımı ile aynıdır. İyi bir ağız bakımı ve düzenli diş hekimi kontrolleriyle uzun bir süre sorunsuz olarak kullanılabilir. Oldukça estetik, doğal ve uzun ömürlü restorasyonlardır.

Halk dilinde vidalı diş olarak bilinen post kor restorasyonlar, implant restorasyonları ile genellikle karıştırılır. Üst kısmı harap olmuş ancak kökü sağlam olan dişlerin kökünden destek alınarak yapılan restorasyonlara post kor restorasyonlar denir. Önceden titanyum ve altın vidalar kullanılırken, günümüzde vida olarak fiber yapılar kullanılmaktadır.

Normalde çekilmesi gereken bazı dişler, bu tedavi yöntemi sayesinde varlığını devam ettirebilmektedir. Bu sayede ağız içinde uzun süre fonksiyon görebilmektedir. Bu restorasyonun yapılabilmesi için dişe mutlaka kanal tedavisi uygulanmalıdır. Kök ucunda ise herhangi bir enfeksiyon varlığının olmaması gerekir. Post kor uygulamasını takiben dişin üst kısmına kron yapılır.

Blog Yazıları